G-KPER09BKE1

Kleine stofdeeltjes

fijn stof 480 02

Herkent u het beeld van zwevende stofdeeltjes in uw woonkamer bij een laagstaande voorjaarszon? Kleine stofdeeltjes zijn nog veel kleiner en met het blote oog niet waarneembaar.

Fijnstof is de verzamelnaam voor deze zeer kleine stofdeeltjes. De grootte van deze deeltjes bepaalt in welke mate ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Hoe kleiner de deeltjes, des te schadelijker zijn ze voor de gezondheid. Fijnstof kan worden onderverdeeld in twee categorieën:

PM10 
In te ademen deeltjes met een aërodynamische diameter van maximaal 10 μm (daaronder vallen alle deeltjes die kleiner zijn). Deeltjes van deze omvang veroorzaken gezondheidsproblemen, omdat ze via de keel de longen kunnen bereiken.

PM2.5 
Kleine deeltjes met een aërodynamische diameter van minder dan 2,5 μm. Deeltjes van deze omvang of nog kleiner kunnen de ademhaling en het cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) aantasten.

Via de luchtwegen komen de stofdeeltjes direct de longen binnen. Ze verhogen de kans op allergieën en astmatische klachten. Daarnaast zijn de kleine stofdeeltjes een belangrijke oorzaak van klachten aan de luchtwegen bij kleine kinderen. Een hoge concentratie kleine stofdeeltjes is de lucht is dus schadelijk voor uw gezondheid en die van uw huisgenoten.