G-KPER09BKE1

Tapijttegels Outlet

Wat is fijnstof

4bf054d9d0

Fijnstof is de verzamelnaam voor zeer kleine stofdeeltjes. De grootte van deze deeltjes bepaalt in welke mate ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Hoe kleiner de deeltjes, des te schadelijker zijn ze voor de gezondheid.

Fijnstof kan worden onderverdeeld in twee categorieën:

PM10
Deeltjes die ingeademd kunnen worden, met een aerodynamische diameter van maximaal 10 µm1(daaronder vallen ook alle deeltjes die kleiner zijn). Deeltjes van deze omvang kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat ze via de keel de longen kunnen bereiken2. 

PM2.5
Kleine deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 2,5 µm. Deeltjes van deze omvang of nog kleiner kunnen de ademhaling en het cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) aantasten.

1 Het symbool µm staat voor micrometer, of een duizendste deel van een millimeter
2 World Health Organisation Air quality guidelines for particulate matter, bijgewerkt 2005