G-KPER09BKE1

Tapijttegels Outlet

Onderzoek levert bewijs voor de effecten van DESSO AirMaster®

6b071a6cd1

Uit onderzoek blijkt telkens weer dat textiele vloerbedekkingen kunnen bijdragen aan het bestrijden van het ernstige probleem van slechte binnenluchtkwaliteit, dat vooral wordt veroorzaakt door het inademen van kleine stofdeeltjes waardoor ernstige hart- en longkwalen kunnen ontstaan.

Een onderzoek1 naar luchtverontreinigers in de binnen- en buitenlucht in Europa, uitgevoerd door de Duitse onderzoeksinstelling Fraunhofer WKI, identificeerde stofdeeltjes2 als het meest verontreinigend in termen van impact op de menselijke gezondheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Akzo Nobel, Philips en Desso.

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO heeft eerder een verkennend onderzoek3 uitgevoerd naar de relatie tussen fijnstof in het binnenklimaat en de aanwezigheid van zachte of harde vloerbedekking in de betreffende ruimten. Een van de resultaten van het onderzoek was dat textiele vloerbedekking meer deeltjes uit de lucht opslaat dan een harde vloer.

Onderzoek van Radboudumc
Om onze kennis verder op te bouwen, laten we ook specifieke onderzoeken uitvoeren of nemen we eventueel deel aan dergelijke initiatieven. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek4 dat wordt uitgevoerd aan het Radboudumc  in Nijmegen, in opdracht van de provincie Gelderland. In dit onderzoek werden een luchtzuiveraar van Philips en een AirMaster®-tapijt van Desso gebruikt in een klaslokaal om het effect vast te stellen van twee van dergelijke interventies op de luchtkwaliteit van het binnenklimaat. De conclusie van het onderzoek was dat de concentratie fijnstof gemeten gedurende een periode van twee weken, aanmerkelijk afnam. Om precies te zijn namen stofdeeltjes5 met 60-90% (gedurende het weekend) en 30-50% (door de week) af door de gecombineerde interventies samen.

Praktijkgerichte test door onderzoeksinstituut TNO
Desso besloot ook een praktijkgerichte test6 uit te voeren in samenwerking met de onafhankelijke Nederlandse onderzoeksinstelling TNO op een school in Nederland. Het doel was het effect vast te stellen van AirMaster®-tapijt met betrekking tot de concentratie fijnstof (PM10) in de binnenlucht vergeleken met harde vloeren. De test had een tijdspanne van enkele weken en werd uitgevoerd in bijna identieke klaslokalen. Op basis van deze test concludeerde TNO dat de concentratie fijnstof (PM10) aanmerkelijk afnam met AirMaster®.

Bovendien kwam ook een sterke verlaging van het maximale fijnstofniveau naar voren, wat kan worden toegeschreven aan het feit dat AirMaster® de opwerveling van fijnstof in een kamer vermindert. Dit was met name duidelijk tijdens het schoonmaken; de fijnstofconcentratie was dan aanmerkelijk hoger bij harde vloeren dan in de ruimte waar AirMaster® lag.

1 Fraunhofer WKI report / Literature survey on pollutants which are relevant for today’s science on indoor air quality (IAQ) in Western Europe – No. MAIC-2013-1097
2 PM2.5 en PM10
3 TNO report / TNO-060-UT-2011-01978
4 Radboudumc report / Influence of a combined dust reducing carpet and compact air filtration unit on the indoor air quality of a classroom, P.T.J. Scheepers, J.J. de Hartog, J. Reijnaerts, G. Beckmann, R.B.M. Anzion, February 2013
5 PM10, PM2.5, en PM1.0
6 TNO report / Onderzoek naar de werking van DESSO AirMaster® in de praktijk / Case study on the functionality of DESSO AirMaster® - Dr. J. Duyzer, M.M. Moerman - TNO 2013 R11203